vitalonga.eu

Edukate organisatsioonide omadusi :
(Collins ja Porras, de Geus, Fitz-Enz)

 • Tugev, positiivne, väärtustel põhinev kultuur
 • Pühendumus õppimisele ja eneseuuendamisele
 • Pidev adapteerumine, kasutades sise- ja väliskeskkonnast saadud tagasisidet
 • Strateegiline koostöö sisemiste ja väliste partneritega, klientidega ja tarnijatega
 • Tahe riskeerida ja eksperimenteerida
 • Tasakaalustatud, väärtustel tuginev lähenemine toimivuse mõõtmisele, mis hõlmab järgmisi valdkondi
  • Organisatsiooni jätkusuutlikkus (finantsiline)
  • Organisatsiooni ‘vormisolek’ (tõhusus, mõjusus)
  • Koostöö tarnijate ja klientidega
  • Pidev õppimine ja areng
  • Organisatsiooni sidusus ja töötajate rahulolu
  • Organisatsiooni panus kohalikku kogukonda ja ühiskonda

Ideede paljusus ja suutlikkus ideid piisavalt kiiresti ellu viia on konkurentsis püsimise eelduseks. Väljakutse ja areng on postindustrialismi ajastul inimese peamiseks motivatsiooni allikaks.

LeAgility on uus moesõna (LEAN ja Agile), kuid tegelikult kiire õppimine ja võimekus kiiresti reageerida muutuvatesse kliendi nõuetesse on olnud alati tähtis organisatsiooniline oskus.

Eesti ettevõtetel on enamasti väljakutseks süsteemne ja kiire õppimine.