BE

Organisatsioonilise täiuse (Business Excellence) saavutamisel keskendutakse eelkõige sellele, kuidas organisatsioon suudab tervikuna rahuldada kõikide huvipoolte ootusi ja vajadusi. Organisatsioonilise täiuse hindamiseks ja arendamiseks on välja töötatud mitmeid mudeleid (EFQM, Malcolm Baldrich, Deming Prize jne).

Vinod Singhali uuringud näitavad, et täiuslikkuse printsiipidele keskendunud ettevõtted on olulisel määral majanduslikult edukamad kui võrdlusgruppide ettevõtted.

Täiuslikkuse printsiibid moodustavad sünergilise terviku