vitalonga.eu

Juhtimisoskuste olulisi aspekte:

oskus ennast motiveerida ning oskus kaasata inimesi:

haarata teisi kaasa ja motiveerida ennast ja teisi, oskus töötada meeskonnas, suhtlemisoskused, teadmised psühholoogiast

paindlikkus:

oskus juhtida muutusi, tolerants ebamäärasuse ja ebakindluse suhtes, oskus juhtida mitmekesisust, võime õppida

intuitsioon:

“kõhutunne” teha õigeid asju, loovus, innovatsioonioskused

lai silmaring ja isikliku missiooni tunnetus:

oskus olukorda üldistada, sügav arusaam sotsioloogilistest, filosoofilistest ja eetilistest aspektidest, enda missiooni ehk kõige sügavama motivatsiooni tunnetus, enda väärtushinnangute selgus

rahvusvahelisus:

geograafiline mobiilsus, globaalne mõtlemine, rahvusvaheline kogemus, keelteoskus