Partnereid
karjaaripold.ee


www.myabcm.com


www.easylean.eu


ODI


EBS


Implement Inscape


SELF II


Äripäevasko talu
asko talu
 • Pikaajaline ettevõtluse kogemus
 • Edukas tulemuslik tippjuhi kogemus
 • Juhikogemus era- ja kolmandas sektoris
 • Kogemuse jagamine erinevatel konverentsidel, seminaridel, koolitustel
 • Erinevate suursündmuste (konverentsid, seminarid, koolitused) korraldamise ja modereerimise kogemus
 • Tervikliku kvaliteedijhtimise ja juhtimiskvaliteedi põhimõtete kasutamise kogemus
 • Ajurünnakute, grupitööde, arutelude läbiviimise ja modereerimise kogemus
Peamised valdkonnad ja teemad inimeste ning organisatsioonide arengu toetamiseks:
 • Mentorlus (inimeste personaalse arengu toetamine)
 • Eestvedamine ja juhi isiklik areng (erineva taseme juhtidele),
 • Meeskondade juhtimine, koostöö ja meeskonnatöö, töösuhted
 • Muutustega toimetulek, valikute tegemine ja loobumine
 • Motivatsioon, tunnustamine ja tähelepanu, edasi- ja tagasisidestamine
 • Organisatsiooni konstellatsioonide läbiviimine (süsteemsed paigutused)andro kullerkupp
andro kullerkupp
 • Pikaajaline ettevõtluse kogemus
 • Liitumiste ja ülevõtmiste kogemus.
 • Töökogemus erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga ettevõtetes.
 • Pidev firmajuhtide nõustamine ja konsultatsiooniprojektide kordineerimine.
 • Konsultantide hindaja kutseomistamisprotsessis Eestis.
 • Pidev artiklite avaldamine, esinemine konverentsidel ja koolitustel.
 • Avaldanud raamatu äriplaneerimise teemal.
 • Aktiivne enesetäiendamine rahvusvahelistes ülikoolides (UK, GER, FIN).
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni president.
 • Külalislektor EBS-s
Peamised konsultatsioonivaldkonnad:
 • Organisatsiooni diagnostika
 • Strateegiline planeerimine
 • Finants modelleerimine
 • Protsesside analüüs ja tõhustamine
 • Eksporditurgude analüüs ja uutele turgudele sisenemise planeerimine
 • Investorite otsimine ja läbirääkimisedanton ovsjankin
anton ovsjankin

Lean konsutant

Kogemused:
 • Lean filosoofiad ja rakendused: Toyota Production System, 20 Võti
 • Transiidi valdkond
 • IT sektor
 • Aidanud paljudel organisatioonidel leida nutikaid lahendusi kulude kokkuhoiuks
 • Oskab keerulised asjad lihtsaks teha
Haridus:
 • TTÜ Transpordi logistika
 • ITK Infosüsteemide analüüs, omandamisel