vitalonga.eu

Kvaliteet on eelkõige hoiak ja valitsev mõttelaad organisatsioonis:

Kvaliteedi mõttelaadi tunnuseid (Gregori Watsonit mugandades):
  • koostöö ja vastastikune austamine: kasutatakse rohkem sõna “meie“ ja vähem sõna“ mina“;
  • selge kommunikatsioon, kus tulevad väärtustena esile õigus, õiglus ja võrdsus;
  • infoga ei manipuleerita mõnda huvipoolt eelistades;
  • ausus: ütleme, mida mõtleme ning teeme, mida ütleme;
  • käitumisnormide austamine: kõik peavad lugu kokkulepitud reeglitest;
  • terviklik süsteemne lähenemine: kõik on omavahel seotud ning organisatsioone ja tarneahelaid vaadeldakse tervikuna, et vältida olukorda, kus üksiku osa optimeerimine kahjustab terviku huve;
  • valmisolek eesmärgipärasteks muudatusteks: põhjendatud muudatuste plaanidesse suhtutakse positiivselt ning aidatakse muudatustele kaasa