vitalonga.eu

Operational Excellence – OPEX – protsesside täiuslikkus

OPEX on filosoofia, mis ühendab süsteemselt tehnikaid, mille abil taotletakse jätkusuutlikku protsesside pidevat täiustamist täiuslikkuse poole.

Tüüpilisi protsesside täiustamise tehnikaid on näiteks LEAN, kuus sigmat, erinevate juhtimisstandardite rakendamine jne.

OPEX filosoofia põhimõtteid (Shingo Prize):

1. Austa igat indiviidi
2. Juhi alandlikult (vt. Eestvedamine: R. Greenleaf – Servant Leadership)
3. Püüdle täiuslikkuse poole
4. Kindlusta kvaliteet lähtepunktis
5. Korralda sujuv töö (flow kontsept) ja tõmme protsessides
6. Rakenda teaduslikku lähenemist (mõõtmine, tõenduspõhisus)
7. Keskendu protsessidele
8. Mõtle süsteemselt
9. Loo tähenduslikkust (visioonist, missioonist ja väärtustest lähtuv tegutsemine)
10. Loo kliendile väärtust