Artiklid

21. 08. 2019 Teabevara tund

Saates „Teabevara tund“ vestlevad Äripäeva tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen ning elektriseadmete ja -tarvikute tootja Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk.

Saate teema on terviklik lähenemine tootmisettevõtte arendamisel. Muuhulgas tuuakse näiteid efektiivsuse parandamisest war-room meetodil, kadude vähendamisest, parendusprojektidest ja ennetavast hooldusest tootmisettevõttes.

Kaarel Suuki hinnangul on ettevõtte arenguteekonna vundament inimeste kaasamine – tuleb leida viise, kuidas töötajad oleksid muutustest huvitatud. Tootmisettevõtte puhul on olulisim Lean-juhtimise 5S-meetod (sorteeri, sea korda, sära, standardiseeri, säilita), mis loob aluse selleks, et oleks võimalik standardiseerida ja seejärel olukorda parandada. Ensto Ensek on sel moel suutnud vähendada tootmiskadusid umbes kahe töötaja töötundide jagu aastas.


06. 03. 2019 Teabevara tund

Saates „Teabevara tund“ vestlevad tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen ning tootmisseadmete efektiivsuse analüüsiga tegeleva firma GlobalReader asutaja ja tegevjuht Indrek Jaal. Saate teema on masinate efektiivsus.

Kui masinad ei ole 100 protsenti hõivatud, siis masinatunni maksumus ei ole ainult tööjõu maksumus, vaid ka saamata jäänud toodangu maksumus. Seega tasuvad investeeringud masinate efektiivsuse suurendamisse end kiiresti ära. Targad lahendused integreerivad omavahel erinevad süsteemid, mille tulemuseks on masinate suurem tootlikkus ja piisavad laovarud.

Äripäev on saanud valmis uue kasutajasõbraliku saadete järelkuulamise keskkonna. Uues keskkonnas saab mugavalt teha isikliku profiili, et kuulata neid saateid, saatejuhte ja teemasid, mida ise oled valinud. Tule kuulama raadio.aripaev.ee !


Veiko Valkiainen • 05. jaan, 2019

Jari Kukkonen: juhi ülesanne on teha ennast mittevajalikuks, kus tiim toimiks ilma juhi sekkumiseta

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on pikaajaline juhtimiskonsultant ja –koolitaja Jari Kukkonen. Jaril on üle paarikümne aasta rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. Tema olulisemad koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad on seotud eestvedamise ja enesejuhtimisoskustega, protsesside tõhustamise ja efektiivsusega juhtimises, samuti strateegilise juhtimise ja tootlikkuse arendamisega. Jariga oli väga äge põrgatada mõtteid juhtimise olemuse üle erinevatest vaatenurkadest.

“Nii nagu ma olen ka mõnede juhtide käest kuulnud, proovivad nad teha ennast mittevajalikuks. Mida see tähendab? Oma juhtimisefektiivsust käsitlevatel koolitustel annan sageli osalejatele sellise ülesande, et nad mõtleksid, milliseid küsimusi neilt juhtidena pidevalt küsitakse, milliseid otsuseid juhtidena nad peavad vastu võtma ja milliste muredega inimesed üldse nende poole pöörduvad. Vastustest koorub tavaliselt välja mitmeid asju, kus peitub võimalusi efektiivsemaks igapäevajuhtimiseks. Võtmeteema on, kuidas korraldada oma ettevõttes või tiimis asjad nii, et sinu kui juhi käest ei oleks vaja kõike küsida? Et inimesed oleksid iseseisvamad ja juhinduksid oma tegevuses oma parimast äranägemisest? Juhina on oluline teadvustada, et sina ei pea kõiki otsuseid langetama; sinu inimesed on täiesti võimelised paljusid otsuseid ise vastu võtma. Tavaliselt tähendab otsuse saamine kellegi juhi käest mõttetut ootamisaega: saada kõigepealt vastava juhi tähelepanu, anda talle siis edasi kogu info, lasta tal seda infot seedida, oodata ära tema otsus ning siis ka näha, et see otsus päriselt rakenduks. Lisaks tähendab see ka riski, et kui otsustamine läheb mitu tasandit ülespoole, siis võib teema adekvaatseks mõistmiseks vajaliku info liikumises esineda kadusid või moonutusi. Samuti olen näinud ka mitmeid juhuseid, kus otsuse tegemise tasandil ei ole seda vajalikku kompetentsi, et tark otsus langetada – see oskusteave asub hoopis sealsamas madalamal juhtimistasemel, kus seda otsust oodatakse ja vajatakse. Efektiivsus juhtimises tähendabki otsustusvastutuse andmist sinna, kus on vastav info ja kompetents. Niiet eelnevast tulenevalt on üks oluline juhi ülesanne teha ennast mittevajalikuks, kus organisatsioon toimiks ja protsessid töötaksid ka ilma juhi pideva sekkumiseta.” – Jari Kukkonen

Kuulake ikka …