vitalonga.eu

Eestvedamine (inglise k. Leadership)

Juht vs. Liider:

Juhil on alluvad. Ta omab alluvaid. Juhil on välised ülemuslikkuse tunnused – lisaks alluvatele on tal uhke auto, sekretär, suur kabinet. Juhti on võimalik tunda oma väliste tunnuste järgi – Mis tal on?

Liidri tunneb selle järgi KES ta on. Inimesed tunnevad liidri ära ja soovivad temale vabatahtlikult järgneda. Liider on oma alluvate teener aidates nendel õnnestuda ja areneda. (Robert Greenleaf).

Kui soovime organisatsiooni muuta peame alustama iseennast.