Tootlikkus

Tootlikkus (ingl productivity) on süsteemi (nt riigi, regiooni, ettevõtte vms) teatava väljundi (ingl output; nt toodangu, teenuste) ja kulutatud sisendite (ingl input; nt maa, kapitali, töö, materjali, energia vms) suhe.

Kui väljundid ja sisendid on mõlemad naturaalühikutes (tk, kg, m, operatsioonide arv jm), võib nende suhet nimetada tehniliseks tootlikkuseks. Seda näitajat ei mõjuta hind.

Kui aga väljundid ja sisendid on rahalises väljenduses, võib nende suhet nimetada majanduslikuks tootlikkuseks.

Eesti ettevõtetes on võimalik lihtsaid võtteid rakendades tootlikkust kasvatada enamikel juhtudel 30 – 50 % .