BE

Uzņēmējdarbības Ekselence (UE) ir organizācijas spēja sistemātiskā veidā apmierināt šīs organizācijas dalībnieku gaidīto rezultātu un vajadzības. Uzņēmējdarbības Ekslences novērtēšanai un ieviešanai ir zināmi un publicēti daudz dažādi modeļi, piemēram EFQM, Malcolm Baldrich, Deming Prize utt.

Dr. Vinolda Singhala (Vinod Singhal) pētījums gan ASV gan Eiropā parāda, ka organizācijas, kuras sistemātiski ieviesušas UE principus ir ievērojami veiksmigākas kā citas pētījumā apskatītās kompānijas.

UE principi veido sinerģisku sistēmu: