vitalonga.eu

Operational Excellence – OPEX – Procesu attīstības pilnība

OPEX ir filosofija, kura īsteno sistemātiskus un nepārtrauktus uzlabojumus, panākot ilgtspējīgu izcilību.

Tipiskākās nepārtrauktās pilnveidošanās tehnikas ir, piemēram, LEAN, 6sigma, dažādu vadības standartu ieviešana utt.

OPEX filosofijas principi (saskaņā ar Šingo Balvu):

1. Cieni katru indivīdu
2. Vadi ar pazemību (skatīt, piemēram, R.Greenleaf – Servant Līderību
3. Meklē pilnību
4. Nodrošini kvalitāti katrā vietā
5. Plūsmas un vilkmes vērtība
6. Veicini zinātnisku domāšanu (balstītu uz mērījumiem un pierādījumiem)
7. Fokusējies uz procesiem
8. Domā sistemātiski
9. Radi noturīgus mērķus (vīzija, misija, vērtības)
10. Radi klientam vērtību